Kamil Staniczek

Born: 
November 15, 1987
Place of birth: 
Bytom
Nationality: 
Polish
Instrument: 
Violin